Loading…

ค่าเข้าอบรม

Basic
ครั้ง/1 วัน
฿2,000
Course สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
Course นี้หมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน มือใหม่ ที่สนใจและต้องการเพิ่มเติมความรู้
สมัครอบรม
Advance
ครั้ง/1 วัน
฿3,200
Course สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดขั้นสูง
Course นี้หมาะสำหรับผู้มีพื้นฐาน และเพื่อต่อยอดขั้นสูง หลักสูตรจะลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
สมัครอบรม